siedmiolatek

19 tekstów – auto­rem jest sied­miola­tek.

mo­je ub­ra­nia naj­le­piej wyglądają na podłodze w Twoim pokoju. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 stycznia 2012, 17:06

Było war­to osza­leć dla tych uszy­tych z pozłaca­nej wa­ty sekund. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 stycznia 2012, 15:32

chciałbym spędzić z nią resztę mo­jego życia, na­wet jeśli miałbym żyć jeszcze tyl­ko kwadrans.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 grudnia 2011, 11:48

ja jes­tem Twoim chłopa­kiem, ja jes­tem Twoim, i tu już wszys­tko się kończy, nie można ob­ciąć więcej słów, bo gdy za­bie­rzesz słowo Twoim, zos­ta­je ci ja­kaś niemożli­wość, jak dwa plus dwa równa się pięć. 

myśl • 27 grudnia 2011, 13:59

Ludzie cze­kają na auto­bus, na la­to, na gwiaz­dkę z nieba, na urodzi­ny, a ja cze­kałam na Ciebie.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 grudnia 2011, 17:02

będę Ci go­tować i trzy­mać Cię za rękę. 

myśl • 7 grudnia 2011, 14:19

Jeżeli kil­ka ra­zy nur­ku­jesz do sza­fy dla fa­ceta, to tak nap­rawdę już chcesz, aby zdjął ci maj­tki. To na nich po­win­naś się sku­pić i za­pom­nieć o reszcie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 listopada 2011, 18:40

bądź przy mnie blis­ko, bo tyl­ko wte­dy nie jest mi zimno. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 listopada 2011, 16:25

odkąd cię po­kochałam, mo­ja sa­mot­ność zaczy­na się dwa kro­ki od Ciebie.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 listopada 2011, 18:43

nag­le tak cicho zro­biło się w moim świecie bez Ciebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 listopada 2011, 10:06
siedmiolatek

Janusz Leon Wiśniewski - Samotność w Sieci.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność